Kirjoittajan arkistot: Kirkkomusiikin säveltäjät ry

Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n apuraha 2019

Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n hallitus julisti jäsenilleen haettavaksi 3000 euron sävellysapurahan. Hakemuksia tuli yhteensä viisi.

Apurahan saajaksi valittiin Markus Virtanen

Apurahan saaja sitoutuu säveltämään teoksen Turun tuomiokirkossa helmikuussa 2021 järjestettäville Katedraali soi -festivaaleille.

Sävellettävän teoksen kesto on 10-15 minuuttia ja se sävelletään joko a) laulusolistille ja 2-3 soolosoittimelle tai b) kamarikuorolle ja 2-3 soolosoittimelle. Valinnaiset soolosoittimet: fl, kl, ob, fag, cor, trp, trb, org, arp, p, v, vla, vc, kb. Teoksen tulee sisältää muilla taideilmaisukeinoilla luotuja elementtejä. Hankkeelle on saatu lisärahoitusta 1000 euroa, jolla muiden taideilmaisukeinojen kustannukset on tarkoitus korvata. Katedraali soi -festivaali vastaa kantaesityksen kustannuksista.

Lapsikuoroseminaari 16.-17.11.2019

Seminaari lapsi- ja nuorisokuorolle säveltämisestä

Yhdistyksemme järjestää yhdessä Nuorten Kuoroliiton kanssa seminaarin, jonka aiheena on lapsi- ja nuorisokuorolle säveltäminen. Seminaarilla sekä siihen kuuluvalla messulla ja konsertilla järjestäjät haluavat rohkaista nykymusiikin säveltäjiä ja sävellysopiskelijoita tutustumaan lapsikuoroinstrumenttiin, sen koskettavaan sointiin ja monitasoiseen ilmaisuvoimaan.

Sunnuntain seminaarissa järjestetään lyhyt workshop, jossa on mahdollista saada palautetta omista sävellyskatkelmista. Tätä tarkoitusta varten lapsikuorolle säveltämisestä kiinnostuneet sävellysopiskelijat ja säveltäjät voivat kirjoittaa kuusitahtisen tai enintään 30 s kestävän katkelman lapsikuorosävellystä yhdessä tutkittavaksi. Seminaarin lapsikuoroasiantuntijat valitsevat seminaarin työpajassa käsiteltäväksi neljä katkelmaa sekä lisäksi yhden katkelman varalle. Lisätietoa http://www.kirkkomusiikinsaveltajat.fi/call-for-score-fragments-helays-uutta-musiikkia-lapsi-ja-nuorisokuoroille/

Lauantaina 16.11. klo 16 Mikael Agricolan kirkossa kuullaan kantaesitys Olli Kortekankaan uudesta lapsikuoroteoksesta Luotujen virsi – Missa brevis lapsikuorolle, obligatosoittimille ja pianolle tai uruille teksti: trad., Pekka Kivekäs.

Sunnuntaina 17.11. klo 12-16 seminaaripäivä luentoineen ja nuottiesittelyinen Helsingin Konservatoriolla

Klo 12.00-13.40

 • Tervetulotoivotus
 • Puheenvuorot keskusteluineen
 • Mia Makaroff  / Millainen teksti lapsikuoroteokseen?-Mitä pitää ottaa huomioon teoksen aihetta, sisältöä ja teemoja valittaessa, kun esittäjinä on lapset ja nuoret?
  -Miten teksti tulee valita, jos haluaa teoksensa myös kansainvälisille markkinoille?
 • Ismo Savimäki / Ruohonjuuritason kuoro-ohjelmiston käyttäjän näkökulma: Mitä lapsikuoroissa lauletaan ja mitä sinne kaivataan?
 • Katherine Pukinskis / Hänen konsertissa kantaesitettävän teoksensa lähtökohdat ja Nuorten Kuoroliiton teokselle asettat toiveet ja tekniset suuntaviivat. (Kielenä englanti)

Klo 13.40-14.10
Tauko

Klo 14.10-15.30

 • Viimeinen puheenvuoro keskusteluineen
 • Viena Kangas ja Anna Nora / Lapsikuoron ilmaisun mahdollisuudet ja rajoitukset– Mihin lapsikuoron pystyy? Mikä on lapsikuorolle helppoa, idiomaattista, vaikeaa?
  – Millaisia erityistehoja juuri lapsikuoroinstrumentista löytyy?
  – Käytännön esimerkkejä ja katkelmia onnistuneista teoksista
 • Sävellysnäytteitä HUOM! Sinun on mahdollista lähettää työpajaan oma lapsikuorosävellyksesi katkelma: lisätietoa http://www.kirkkomusiikinsaveltajat.fi/call-for-score-fragments-helays-uutta-musiikkia-lapsi-ja-nuorisokuoroille/
 • Tilaisuuden päätös

Klo 15.30-16.00

 • Materiaaliesittely

Klo 16.00-17.00
Konsertti konservatorion Konserttisalissa. Seminaarin päättävässä konsertissa esitetään nykymusiikkia lapsi- ja nuorisokuoroille mm. Heta Aholta, Antti Auviselta, Alex Freemanilta, Anna Huuskoselta, Jyrki Linjamalta ja Lauri Supposelta. Konsertissa esiintyvät kuorot All4Voices, Galante ja Candomini.

https://www.facebook.com/events/2814207791994348/

Matti Heinisen urkuteoksen kantaesitys 8.7.2019 Kallion kirkossa

Olli Pyylampi kantaesittää Helsingin Urkukesän konserttisarjassa Kallion
kirkossa maanantaina 8.7. klo 19 Matti Heinisen uuden teoksen elevations.
Teoksen säveltämistä on tuettu yhdistyksemme viime vuonna myöntämällä
apurahalla.

Säveltäjä on laatinut musiikista seuraavan käsiohjelmakommentin:

elevations – musica sub communione

Urkuteoksen elevations – musica sub communione aihe on kohottaminen. Teos on tarkoitettu esitettäväksi joko ehtoollismusiikkina tai erikseen konserttikappaleena.

Ehtoollisyhteyden lisäksi teoksen nimi viittaa tapaan, jolla erilaiset teoksessa latentisti läsnä olevat energialinjat nousevat (kohoavat) esiin muodostaen eräänlaisia luonteeltaan kaltevia/diagonaalisia, reunattomia hahmoja. Toisinaan on mahdoton osoittaa tarkkaa hetkeä, jolla jokin tietty hahmo tai rakenne alkaa tai loppuu.

Yhtenä materiaalina (energialinjana) teoksessa on läsnä Pascha nostrum -sävelmä – tarkkaan ottaen Leoninuksen Alleluia Pascha nostrum, joka edustaa ns. Notre Damen koulukunnan organum-tyyliä. Idea käyttää sävelmää tuli minulle pääsiäisen 2019 aikaan, kun Pariisin historiallinen Notre Damen kirkko vaurioitui pahasti tulipalossa. Kirkon Cavaillé-Coll-urut ilmeisesti kuitenkin selvisivät palosta – kuin ihmeen kaupalla. Teoksen nimen voi ajatella viittaavan myös Notre Damen kirkon jälleenrakennukseen/uudelleenkohoamiseen.

Teos on sävelletty Olli Pyylammelle ja Kallion kirkon Cavaillé-Coll-tyylisille uruille, ja se on omistettu Anna ja Jyrki Linjamalle heidän 30-vuotishääpäivänään, 8.7.2019.

Kirkkomusiikin säveltäjät ry. ja Kirkkohallitus ovat tukeneet teoksen
säveltämistä.

Matti Heininen

 

Apurahatiedote 2019

VUODEN 2019 APURAHA

Kirkkomusiikin säveltäjät ry / Finlands kyrkomusiktonsättare rf (myöhemmin KMS ry) julistaa jäsenistölleen haettavaksi sävellysapurahan 3000 euroa vuodelle 2019. Apurahan saaja sitoutuu säveltämään teoksen Turun tuomiokirkossa helmikuussa 2021 järjestettäville Katedraali soi -festivaaleille allaolevin ehdoin.

Apurahahakemukset tulee toimittaa osoitteeseen kimusaveltajat@gmail.com 30.6.2019 mennessä. Valinnan suorittaa KMS ry:n jäsenistöstä koostuva raati. Hakukelpoisia ovat KMS ry:n jäsenet (raatia lukuunottamatta). Hakijan tulee olla maksanut vuoden 2019 jäsenmaksun eräpäivään mennessä (30.6.2019), jotta apurahahakemus hyväksytään. Apurahan saaja julkistetaan elokuussa 2019 ja valmiin sävellyksen luovuttamisen takaraja on 30.8.2020.

Sävellettävän teoksen kesto on 10-15 minuuttia ja se sävelletään joko a) laulusolistille ja 2-3 soolosoittimelle tai b) kamarikuorolle ja 2-3 soolosoittimelle. Valinnaiset soolosoittimet: fl, kl, ob, fag, cor, trp, trb, org, arp, p, v, vla, vc, kb.

Teksti on vapaavalintainen ja kirkkokontekstiin sopiva. Säveltäjä selvittää tekstin käyttöoikeudet.

Tilattava teoksen tulee sisältää muilla taideilmaisukeinoilla luotuja elementtejä, esim. tanssi, teatteri, kuvallinen ilmaisu (multimedia, videotaide, valotaide, kuvainstallaatio), ääni-installaatio, live-elektroniikka. Hankkeelle on saatu lisärahoitusta 1000 euroa, jolla muiden taideilmaisukeinojen kustannukset on tarkoitus korvata.

KMS ry:n 3000 euron apuraha kohdennetaan sävellystyöhön. 1000 euron lisärahoitus kattaa teoksen yhteyteen luotavat muut taideilmaisuelementit. Katedraali soi -festivaali vastaa kantaesityksen kustannuksista.

Sibelius-rahastosta kirkkomusiikille korvamerkittyä rahaa

Yhdistyksemme aloitteesta on Suomen Säveltäjät ry:n Sibelius-rahaston jakoon saatu tästedes vuosittain 6000 € kirkkomusiikin säveltämiseen korvamerkittyä rahaa. Argumentoimme aloitettamme sillä, että Kirkkohallitus maksaa vuositasolla Kopioston kautta valokopioinnista merkittävän korvaussumman, ja tätä rahaa päätyy myös säveltäjäjärjestöjen käyttöön.

Kyseiset avustukset ovat kenen tahansa taidemusiikin säveltäjän haettavissa, ja varsinkin näin ensimmäisellä kierroksella toivomme tietysti Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n jäseniltä paljon hyviä hakemuksia! Hakuaika kestää lokakuun, tarkemmat tiedot oheisesta linkistä.

Sibelius-rahasto