Aihearkisto: Apurahat

Vuoden 2024 apuraha haettavissa!

Kirkkomusiikin säveltäjät ry / Finlands kyrkomusiktonsättare rf (myöhemmin KMS ry) julistaa jäsenilleen haettavaksi 2000 euron suuruisen sävellysapurahan vuodelle 2024. Apuraha on kohdennettu kolmiäänisen tai kolmiäänisesti toteutettavissa olevan kuoroteoksen säveltämiseen.

Sävellykselle annettavat ehdot:

 • sävellyksen tulee olla kolmiääninen tai kolmiäänisesti toteutettavissa oleva kuoroteos (esimerkkejä kokoonpanosta: sopraano, altto ja baritoni tai diskanttikuoro, jossa on kolme stemmaa; myös muut kokoonpanot mahdollisia)
 • sävellys voi olla neliääninen siinä tapauksessa, että se on toteutettavissa kolmiäänisenä – ei kuitenkaan niin, että instrumentti korvaa neljännen laulustemman
 • sävellys voi olla a cappella tai säestyksellinen
 • sävellyksen tulee olla tekniseltä tasoltaan sellainen, että amatöörikuoro pystyy harjoittelemaan ja toteuttamaan sen kohtuullisessa ajassa
 • sävellys voi olla moniosainen teos, teossarja tai teoskokoelma; moniosaisen teoksen osien tulee toimia myös itsenäisesti
 • sävellyksen tyyli, teksti ja kieli ovat vapaasti valittavissa, mutta sävellyksen tulee olla sisältönsä ja sanomansa puolesta toteutettavissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa
 • säveltäjä huolehtii itse käyttämänsä tekstin tekijänoikeuksista
 • 2000 euron apurahalla syntyvän sävellyksen toivotaan olevan vähintään 10 minuutin laajuinen; mikäli raati päätyy jakamaan apurahan useamman kuin yhden hakijan kesken, voi teoksen laajuus olla suppeampi

Vapaamuotoinen apurahahakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen kimusaveltajat[at]gmail.com 31.7.2024 mennessä. Jotta apurahahakemus hyväksytään, hakijan tulee olla hyväksytty KMS ry:n jäseneksi hakumääräpäivään mennessä. Myös vuoden 2024 jäsenmaksu tulee olla maksettuna. Apurahahakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Alustava työsuunnitelma, jossa näkyy sävellyksen teksti, kokoonpano ja arvioitu kesto
 • CV
 • Teosluettelo
 • Työnäyte ja/tai linkki omalle kotisivulle

KMS ry:n jäsenmaksu vuonna 2024 on 30/15 euroa. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen. Jäsenyyshakemukseen tarvittavat liitteet:

 • CV
 • Teosluettelo
 • Työnäyte ja/tai linkki omalle kotisivulle

Apurahan saajan valinnan suorittaa KMS ry:n asettama raati. Raati voi niin halutessaan jakaa apurahan useammalle kuin yhdelle hakijalle. Apurahan saaja julkistetaan syys-lokakuussa 2024 ja valmiin teoksen luovuttamisen takaraja on 31.8.2025. Valmis teos luovutetaan yhdistykselle partituurimuodossa (esitysvalmis nuotti). Sävellyksen kantaesitykselle etsitään mahdollisuutta.

KMS ry ei harjoita kustannustoimintaa, mutta siltä voi tarvittaessa pyytää neuvoa kustantajan löytämisessä nuottijulkaisulle. KMS ry pyrkii säilyttämään apurahateosten nuotit sähköisessä arkistossaan mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja apurahasta voi tiedustella osoitteesta kimusaveltajat[at]gmail.com

Vuoden 2023 apurahan saaja valittu

Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n hallitus julisti 8.2.2023 jäsenilleen haettavaksi 3000 euron suuruisen sävellysapurahan gregorianiikasta inspiroituneen uuden kirkkomusiikin säveltämiseen. Apurahan saajaksi valittiin Leena Julin. Apuraha myönnettiin gregorianiikasta inspiroituneen kuoromusiikin työstämiseen. Valinnan suoritti hallituksen ulkopuolinen asiantuntijaraati.

Kiitos kaikille apurahaa hakeneille ja onnea apurahan saaneelle!

Vuoden 2023 apuraha haettavissa

Kirkkomusiikin säveltäjät ry / Finlands kyrkomusiktonsättare rf (myöhemmin KMS ry) julistaa jäsenilleen haettavaksi sävellysapurahan vuodelle 2023. Apurahan suuruus on 3000 euroa ja se on suunnattu KMS ry:n jäsenille.

KMS ry:n vuoden 2023 seminaarin ja apurahan kohteena on gregorianiikasta inspiroitunut uusi kirkkomusiikki. Sävellettävän teoksen tulee olla luonteeltaan messu- tai konserttikäyttöön soveltuva. Gregorianiikka voi toimia eri tavoin erilaisina inspiraation lähteinä, joista moodit, modaalisuus ja tekstilähtöisyys lienevät ilmeisimmät. Sävellys voi olla yksi- tai moniääninen vokaali- ja/tai soitinsävellys. Rohkeasti tutkimaan ja kokeilemaan!

Apurahan saajan toivotaan osallistuvan paneelikeskusteluun KMS ry:n vuoden 2023 seminaarissa Tempus futurum – gregorianiikka tulevaisuuden kirkon musiikin inspiraationa.*) Seminaari järjestetään Turun Katariinan kirkossa perjantaina 18.8.2023. KMS ry vastaa apurahan saajan matkakuluista julkisen liikenteen mukaan. Tapahtumassa on yhteisruokailu, joka on paneelikeskustelijoille maksuton.

Vapaamuotoinen apurahahakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen kimusaveltajat [at] gmail.com 30.4.2023 mennessä. Jotta apurahahakemus hyväksytään, hakijan tulee olla hyväksytty KMS ry:n jäseneksi hakumääräpäivään mennessä. Myös vuoden 2023 jäsenmaksu tulee olla maksettuna.

Apurahahakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Alustava työsuunnitelma
 • CV
 • Teosluettelo
 • Työnäyte ja/tai linkki omalle kotisivulle

KMS ry:n jäsenmaksu vuonna 2023 on 30/15 euroa. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen.

Jäsenyyshakemukseen tarvittavat liitteet:

 • CV
 • Teosluettelo
 • Työnäyte ja/tai linkki omalle kotisivulle

Apurahan saajan valinnan suorittaa KMS ry:n asettama raati. Raati voi niin halutessaan jakaa apurahan 1-3 hakijalle. Apurahan saaja/saajat julkistetaan kesäkuun alussa 2023 ja valmiin teoksen luovuttamisen takaraja on 29.2.2024. Valmis teos luovutetaan yhdistykselle partituurimuodossa (esitysvalmis nuotti). Teoksen luovuttamisajankohta mahdollistaa sen, että teosta voidaan tarjota kantaesitettäväksi Kirkon juhlilla Tampereella 17.-19.5.2024.

KMS ry ei harjoita kustannustoimintaa, mutta siltä voi tarvittaessa pyytää neuvoa kustantajan löytämisessä nuottijulkaisulle. KMS ry pyrkii säilyttämään apurahateosten nuotit sähköisessä arkistossaan mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja apurahasta voi tiedustella osoitteesta kimusaveltajat [at] gmail.com

*) Huom: KMS ry:n gregorianiikka-seminaaripaneeliin osallistuminen ei ole edellytys apurahan saamiselle, mahdollisuus on tarkoitettu sävellystyön tueksi.

Apurahahaku nuorten kristilliseen kulttuuritoimintaan

Kirkkohallitus jakaa kristillistä kulttuuria ja taidetta edistäviä apurahoja, joiden painopisteenä ovat nuoret taiteen ja kulttuurin tekijät tai nuoria tavoittava kulttuuritoiminta. Avustusta voi hakea esimerkiksi konsertteihin, musiikkitapahtumiin tai yhden yksittäisen teoksen toteuttamiseen. Yksittäiset henkilöt, ryhmät, yhteisöt ja seurakunnat voivat hakea apurahaa 15.11.2022 mennessä. Apurahat ovat suuruudeltaan 1500 euroa ja niitä jaetaan enintään 13 kappaletta.

Lue tarkempia tietoja apurahasta linkin kautta:

https://evl.fi/web/www.evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/taide/kulttuuri-ja-taideapurahat-2023