Call For Score Fragments: Heläys -uutta musiikkia lapsi- ja nuorisokuoroille

Nuorten kuoroliitto ja Kirkkomusiikin säveltäjät ry julistavat avoimen haun lapsikuorolle säveltämisen työpajaan. Hakuaika 30.9.-30.10.2019.

Kirkkomusiikin säveltäjät ry ja Nuorten kuoroliitto järjestävät seminaarin lapsi- ja nuorisokuorolle säveltämisestä sunnuntaina 17.11.2019 Helsingin Konservatoriolla. Seminaarin tarkoituksena on rohkaista yhä useampia säveltäjiä tutustumaan lapsikuoroon instrumenttina ja musiikkia tulkitsevana yhteisönä.

Tätä tarkoitusta varten lapsikuorolle säveltämisestä kiinnostuneet sävellysopiskelijat ja säveltäjät voivat kirjoittaa kuusitahtisen tai enintään 30 s kestävän katkelman lapsikuorosävellystä seminaarin workshopissa yhdessä tutkittavaksi. Seminaarin lapsikuoroasiantuntijat valitsevat seminaarin työpajassa käsiteltäväksi neljä katkelmaa sekä lisäksi yhden katkelman varalle.

Työpajassa säveltäjä saa kuulla katkelmansa laulettuna sekä seminaarin lapsikuoroasiantuntijoiden huomioita katkelmasta mm. seuraavista näkökulmista:
– teoksen houkuttelevuus lapsi- ja nuorisokuorolle, teoksen motivointipotentiaali
– teoksen tekninen vaativuustaso lapsikuorolle, kuinka moni kuoro pystyisi teosta esittämään
– teoksen teeman valinta huomioiden esittäjät
– (lapsi)kuoromusiikin notaatiokonventiot
– taloudellisuus eli valmiin teoksen harjoittamisen mielekkyys

Katkelmat tulee toimittaa viimeistään 30.10.2019 osoitteeseen toimisto@nuortenkuoroliitto.fi.
Seminaariin valittujen katkelmien säveltäjille ilmoitetaan valinnasta 2.11.2019.

Seminaarin lapsikuoroasiantuntijoina toimivat:
Viena Kangas, YLE:n Vuoden nuorisokuoron, Candominin, johtaja
Sirkku Rintamäki, tohtorikoulutettava, Kannelmäen seurakunnan lapsi- ja nuorisokuorojen johtaja, villivirsisäveltäjä
Anna Nora, Helsingin Konservatorion lasten ja nuorten kuorojen johtaja, Nuorten Kuoroliiton taiteellinen johtaja, lastenoopperasäveltäjä
Riikka Jäntti, Hakunilan seurakunnan lapsi- ja nuorisokuorojen johtaja, lastensäveltäjä, joka on erikoistunut lasten maailmaan kurkottaviin sanoituksiin

Työpajahakuun lähetettävien katkelmien tulee olla enintään 6 tahtia JA enintään 30 sekuntia pitkiä. Katkelman tulee olla kirjoitettu joko kolmiääniselle kuorolle S1S2A tai neliääniselle kuorolle S1S2A1A2 niin, että jokainen stemma on omalla viivastollaan. Katkelma lähetetään puhtaaksikirjoitettuna sähköpostin PDF-liitetiedostona osoitteeseen toimisto@nuortenkuoroliitto.fi.

Sähköpostiin seuraavat tiedot:
Säveltäjän nimi
Mahdollinen oppilaitos tai yhteisö, jossa säveltäjä on opiskelijana, opettajana tai työntekijänä
Mahdolliset aikaisemmat lapsi- tai nuorisokuorosävellykset
Puhelinnumero
Vahvistus siitä, että pystyy osallistumaan maksuttomaan seminaariin ja workshopiin su 17.11.2019 Helsingin Konservatorion konserttisalissa.

Tarkemmat ohjeet, viitteelliset äänialarajat ja stemmajako-ohjeet löytyvät PDF-tiedostona tästä