Kantaesitys: Jyrki Linjama: Läsnäolosi

Laulusarja Anna-Maija Raittilan tekstiin, tenorille ja uruille.

Osat: 1. Siion, 2. Ei koskaan, 3. Läsnäolosi, 4. Rukous.

Kantaesitys 3. adventtisunnuntain messussa 13.12. klo  10 Tapiolan kirkossa,
Hannu Jurmu ja Liisa Malkamäki.
Tapiolan seurakunnan tilaus.

Säveltäjän kommentti:
”Teos on sävelletty osaksi Tapiolan kirkon 50-vuotis-juhlakautta. 
Valitsin tekstiksi runon ”Läsnäolosi, matala kuin maa”, Anna-Maija 
Raittilan viimeiseksi jääneestä kokoelmasta Paratiisini puut (WSOY 
1999). Raittila vaikutti pitkään aktiivisesti Tapiolan seurakunnan 
elämässä, aikana, jolloin en vielä itse asunut seudulla. Jokin hänen 
runoissaan veti minua jo alusta asti puoleensa: olen säveltänyt useita 
hänen tekstejään ja vieraillut hänen kodissaan Kimmeltiellä jo 
80-luvulla nuorena sävellyksenopiskelijana. Miksi tämä runo tämän 
rakennuksen juhlavuoteen? Toisaalta Raittilan sanat hiljaisuudesta, 
puroista ja Parantajan läsnäolosta liittyvät kokemuksiini 
kotikirkostamme. Toisaalta teksti myös purkaa väärää mielikuvaa kirkosta 
jonain muurien ympäröimänä ”suojalinnakkeena”. Tekstin avoimuus yhteisen 
olemassaolomme rankoille puolille ja Kristuksen läsnäololle niissä on 
täynnä Raittilan epäsovinnaista eetosta, taiteilijana ja kristittynä.”