Matti Heinisen urkuteoksen kantaesitys 8.7.2019 Kallion kirkossa

Olli Pyylampi kantaesittää Helsingin Urkukesän konserttisarjassa Kallion
kirkossa maanantaina 8.7. klo 19 Matti Heinisen uuden teoksen elevations.
Teoksen säveltämistä on tuettu yhdistyksemme viime vuonna myöntämällä
apurahalla.

Säveltäjä on laatinut musiikista seuraavan käsiohjelmakommentin:

elevations – musica sub communione

Urkuteoksen elevations – musica sub communione aihe on kohottaminen. Teos on tarkoitettu esitettäväksi joko ehtoollismusiikkina tai erikseen konserttikappaleena.

Ehtoollisyhteyden lisäksi teoksen nimi viittaa tapaan, jolla erilaiset teoksessa latentisti läsnä olevat energialinjat nousevat (kohoavat) esiin muodostaen eräänlaisia luonteeltaan kaltevia/diagonaalisia, reunattomia hahmoja. Toisinaan on mahdoton osoittaa tarkkaa hetkeä, jolla jokin tietty hahmo tai rakenne alkaa tai loppuu.

Yhtenä materiaalina (energialinjana) teoksessa on läsnä Pascha nostrum -sävelmä – tarkkaan ottaen Leoninuksen Alleluia Pascha nostrum, joka edustaa ns. Notre Damen koulukunnan organum-tyyliä. Idea käyttää sävelmää tuli minulle pääsiäisen 2019 aikaan, kun Pariisin historiallinen Notre Damen kirkko vaurioitui pahasti tulipalossa. Kirkon Cavaillé-Coll-urut ilmeisesti kuitenkin selvisivät palosta – kuin ihmeen kaupalla. Teoksen nimen voi ajatella viittaavan myös Notre Damen kirkon jälleenrakennukseen/uudelleenkohoamiseen.

Teos on sävelletty Olli Pyylammelle ja Kallion kirkon Cavaillé-Coll-tyylisille uruille, ja se on omistettu Anna ja Jyrki Linjamalle heidän 30-vuotishääpäivänään, 8.7.2019.

Kirkkomusiikin säveltäjät ry. ja Kirkkohallitus ovat tukeneet teoksen
säveltämistä.

Matti Heininen