Vuoden 2023 apuraha haettavissa

Kirkkomusiikin säveltäjät ry / Finlands kyrkomusiktonsättare rf (myöhemmin KMS ry) julistaa jäsenilleen haettavaksi sävellysapurahan vuodelle 2023. Apurahan suuruus on 3000 euroa ja se on suunnattu KMS ry:n jäsenille.

KMS ry:n vuoden 2023 seminaarin ja apurahan kohteena on gregorianiikasta inspiroitunut uusi kirkkomusiikki. Sävellettävän teoksen tulee olla luonteeltaan messu- tai konserttikäyttöön soveltuva. Gregorianiikka voi toimia eri tavoin erilaisina inspiraation lähteinä, joista moodit, modaalisuus ja tekstilähtöisyys lienevät ilmeisimmät. Sävellys voi olla yksi- tai moniääninen vokaali- ja/tai soitinsävellys. Rohkeasti tutkimaan ja kokeilemaan!

Apurahan saajan toivotaan osallistuvan paneelikeskusteluun KMS ry:n vuoden 2023 seminaarissa Tempus futurum – gregorianiikka tulevaisuuden kirkon musiikin inspiraationa.*) Seminaari järjestetään Turun Katariinan kirkossa perjantaina 18.8.2023. KMS ry vastaa apurahan saajan matkakuluista julkisen liikenteen mukaan. Tapahtumassa on yhteisruokailu, joka on paneelikeskustelijoille maksuton.

Vapaamuotoinen apurahahakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen kimusaveltajat [at] gmail.com 30.4.2023 mennessä. Jotta apurahahakemus hyväksytään, hakijan tulee olla hyväksytty KMS ry:n jäseneksi hakumääräpäivään mennessä. Myös vuoden 2023 jäsenmaksu tulee olla maksettuna.

Apurahahakemukseen tarvittavat liitteet:

  • Alustava työsuunnitelma
  • CV
  • Teosluettelo
  • Työnäyte ja/tai linkki omalle kotisivulle

KMS ry:n jäsenmaksu vuonna 2023 on 30/15 euroa. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen.

Jäsenyyshakemukseen tarvittavat liitteet:

  • CV
  • Teosluettelo
  • Työnäyte ja/tai linkki omalle kotisivulle

Apurahan saajan valinnan suorittaa KMS ry:n asettama raati. Raati voi niin halutessaan jakaa apurahan 1-3 hakijalle. Apurahan saaja/saajat julkistetaan kesäkuun alussa 2023 ja valmiin teoksen luovuttamisen takaraja on 29.2.2024. Valmis teos luovutetaan yhdistykselle partituurimuodossa (esitysvalmis nuotti). Teoksen luovuttamisajankohta mahdollistaa sen, että teosta voidaan tarjota kantaesitettäväksi Kirkon juhlilla Tampereella 17.-19.5.2024.

KMS ry ei harjoita kustannustoimintaa, mutta siltä voi tarvittaessa pyytää neuvoa kustantajan löytämisessä nuottijulkaisulle. KMS ry pyrkii säilyttämään apurahateosten nuotit sähköisessä arkistossaan mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja apurahasta voi tiedustella osoitteesta kimusaveltajat [at] gmail.com

*) Huom: KMS ry:n gregorianiikka-seminaaripaneeliin osallistuminen ei ole edellytys apurahan saamiselle, mahdollisuus on tarkoitettu sävellystyön tueksi.