Vuoden 2024 apuraha haettavissa!

Kirkkomusiikin säveltäjät ry / Finlands kyrkomusiktonsättare rf (myöhemmin KMS ry) julistaa jäsenilleen haettavaksi 2000 euron suuruisen sävellysapurahan vuodelle 2024. Apuraha on kohdennettu kolmiäänisen tai kolmiäänisesti toteutettavissa olevan kuoroteoksen säveltämiseen.

Sävellykselle annettavat ehdot:

 • sävellyksen tulee olla kolmiääninen tai kolmiäänisesti toteutettavissa oleva kuoroteos (esimerkkejä kokoonpanosta: sopraano, altto ja baritoni tai diskanttikuoro, jossa on kolme stemmaa; myös muut kokoonpanot mahdollisia)
 • sävellys voi olla neliääninen siinä tapauksessa, että se on toteutettavissa kolmiäänisenä – ei kuitenkaan niin, että instrumentti korvaa neljännen laulustemman
 • sävellys voi olla a cappella tai säestyksellinen
 • sävellyksen tulee olla tekniseltä tasoltaan sellainen, että amatöörikuoro pystyy harjoittelemaan ja toteuttamaan sen kohtuullisessa ajassa
 • sävellys voi olla moniosainen teos, teossarja tai teoskokoelma; moniosaisen teoksen osien tulee toimia myös itsenäisesti
 • sävellyksen tyyli, teksti ja kieli ovat vapaasti valittavissa, mutta sävellyksen tulee olla sisältönsä ja sanomansa puolesta toteutettavissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa
 • säveltäjä huolehtii itse käyttämänsä tekstin tekijänoikeuksista
 • 2000 euron apurahalla syntyvän sävellyksen toivotaan olevan vähintään 10 minuutin laajuinen; mikäli raati päätyy jakamaan apurahan useamman kuin yhden hakijan kesken, voi teoksen laajuus olla suppeampi

Vapaamuotoinen apurahahakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen kimusaveltajat[at]gmail.com 31.7.2024 mennessä. Jotta apurahahakemus hyväksytään, hakijan tulee olla hyväksytty KMS ry:n jäseneksi hakumääräpäivään mennessä. Myös vuoden 2024 jäsenmaksu tulee olla maksettuna. Apurahahakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Alustava työsuunnitelma, jossa näkyy sävellyksen teksti, kokoonpano ja arvioitu kesto
 • CV
 • Teosluettelo
 • Työnäyte ja/tai linkki omalle kotisivulle

KMS ry:n jäsenmaksu vuonna 2024 on 30/15 euroa. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen. Jäsenyyshakemukseen tarvittavat liitteet:

 • CV
 • Teosluettelo
 • Työnäyte ja/tai linkki omalle kotisivulle

Apurahan saajan valinnan suorittaa KMS ry:n asettama raati. Raati voi niin halutessaan jakaa apurahan useammalle kuin yhdelle hakijalle. Apurahan saaja julkistetaan syys-lokakuussa 2024 ja valmiin teoksen luovuttamisen takaraja on 31.8.2025. Valmis teos luovutetaan yhdistykselle partituurimuodossa (esitysvalmis nuotti). Sävellyksen kantaesitykselle etsitään mahdollisuutta.

KMS ry ei harjoita kustannustoimintaa, mutta siltä voi tarvittaessa pyytää neuvoa kustantajan löytämisessä nuottijulkaisulle. KMS ry pyrkii säilyttämään apurahateosten nuotit sähköisessä arkistossaan mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja apurahasta voi tiedustella osoitteesta kimusaveltajat[at]gmail.com