Yhdistyksestä

Kirkkomusiikin säveltäjät ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea luovaa sävellys- ja sovitustoimintaa kirkkomusiikin alalla, toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä ja valvoa kirkkomusiikin säveltäjien ja sovittajien yleisiä ja yhteisiä taiteellisia ja ammatillisia etuja. Jäsenet ovat oikeutettuja hakemaan yhdistykseltä apurahaa, ja haku on tällä hetkellä jatkuvaa.

Yhdistyksen toimintaa tukee Teosto sekä toiminta-avustuksen että mahdollisen apurahan muodossa. Toiminta-avustuksella toteutetaan vuosittain projekti, joka voi olla seminaaripäivä tai muu koulutus- ja/tai keskustelutilaisuus eri yhteistyötahojen kanssa (mm. muut musiikkijärjestöt, seurakunnat, Kirkkohallitus), konsertti tai konserttisarja, tai muu musiikkitapahtuma. Jos yhdistykselle on osoitettu apuraha, on se jaettu yhdistyksen hallituksen kutsumien ulkopuolisten asiantuntijoiden valitsemille säveltäjille uuden kirkkomusiikin säveltämiseen, tai muuhun uutta kirkkomusiikkia tukevaan toimintaan.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu keskimäärin 5 kertaa vuodessa. Lisäksi yhdistys pitää sääntömääräisen vuosikokouksen keväällä.