Urkuteos Via crucis ja liturgista tanssia

KUTSU

Sävelsin viime vuonna urkukappaleen Via crucis. Se toteutetaan osana ristintien hartautta tiistaisin klo 18 Helsingin Johanneksenkirkossa maaliskuun 3., 17. ja 31. päivä sekä Kauniaisten kirkossa huhtikuun 7. päivä klo 19 ja 10. päivä klo 15. Kolmeen viimeiseen kertaan sisältyy liturgista tanssia, Titta Tunkkarin soolokoreografia. Kesto n. 1 tunti. Helsingissä urkurina on Dag-Ulrik Almqvist, Kauniaisissa puolestaan Heli Peitsalo.

Teos on sävelletty Sibelius-rahaston, Musiikin edistämissäätiön, Johannes församlingin ja Kauniaisten seurakunnan taloudellisella tuella. Alkuperäisenä herätteenä Via crucikselle oli Jan Lehtolan esitys Lisztin vastaavasta musiikista, Johanneksenkirkossa muutama vuosi sitten. Miten musiikki voi tunnustella olemassaoloamme kannattelevaa mysteeriä: Jumalaa, perimmäistä hyvyyttä, asettumassa alttiiksi meidän ihmisten pahimmalle julmuudelle? Jos evankeliumien kertomus ristintiestä ei meitä hiljennä, mikä sitten?

Jyrki Linjama

Call For Score Fragments: Heläys -uutta musiikkia lapsi- ja nuorisokuoroille

Nuorten kuoroliitto ja Kirkkomusiikin säveltäjät ry julistavat avoimen haun lapsikuorolle säveltämisen työpajaan. Hakuaika 30.9.-30.10.2019.

Kirkkomusiikin säveltäjät ry ja Nuorten kuoroliitto järjestävät seminaarin lapsi- ja nuorisokuorolle säveltämisestä sunnuntaina 17.11.2019 Helsingin Konservatoriolla. Seminaarin tarkoituksena on rohkaista yhä useampia säveltäjiä tutustumaan lapsikuoroon instrumenttina ja musiikkia tulkitsevana yhteisönä.

Tätä tarkoitusta varten lapsikuorolle säveltämisestä kiinnostuneet sävellysopiskelijat ja säveltäjät voivat kirjoittaa kuusitahtisen tai enintään 30 s kestävän katkelman lapsikuorosävellystä seminaarin workshopissa yhdessä tutkittavaksi. Seminaarin lapsikuoroasiantuntijat valitsevat seminaarin työpajassa käsiteltäväksi neljä katkelmaa sekä lisäksi yhden katkelman varalle.

Työpajassa säveltäjä saa kuulla katkelmansa laulettuna sekä seminaarin lapsikuoroasiantuntijoiden huomioita katkelmasta mm. seuraavista näkökulmista:
– teoksen houkuttelevuus lapsi- ja nuorisokuorolle, teoksen motivointipotentiaali
– teoksen tekninen vaativuustaso lapsikuorolle, kuinka moni kuoro pystyisi teosta esittämään
– teoksen teeman valinta huomioiden esittäjät
– (lapsi)kuoromusiikin notaatiokonventiot
– taloudellisuus eli valmiin teoksen harjoittamisen mielekkyys

Katkelmat tulee toimittaa viimeistään 30.10.2019 osoitteeseen toimisto@nuortenkuoroliitto.fi.
Seminaariin valittujen katkelmien säveltäjille ilmoitetaan valinnasta 2.11.2019.

Seminaarin lapsikuoroasiantuntijoina toimivat:
Viena Kangas, YLE:n Vuoden nuorisokuoron, Candominin, johtaja
Sirkku Rintamäki, tohtorikoulutettava, Kannelmäen seurakunnan lapsi- ja nuorisokuorojen johtaja, villivirsisäveltäjä
Anna Nora, Helsingin Konservatorion lasten ja nuorten kuorojen johtaja, Nuorten Kuoroliiton taiteellinen johtaja, lastenoopperasäveltäjä
Riikka Jäntti, Hakunilan seurakunnan lapsi- ja nuorisokuorojen johtaja, lastensäveltäjä, joka on erikoistunut lasten maailmaan kurkottaviin sanoituksiin

Työpajahakuun lähetettävien katkelmien tulee olla enintään 6 tahtia JA enintään 30 sekuntia pitkiä. Katkelman tulee olla kirjoitettu joko kolmiääniselle kuorolle S1S2A tai neliääniselle kuorolle S1S2A1A2 niin, että jokainen stemma on omalla viivastollaan. Katkelma lähetetään puhtaaksikirjoitettuna sähköpostin PDF-liitetiedostona osoitteeseen toimisto@nuortenkuoroliitto.fi.

Sähköpostiin seuraavat tiedot:
Säveltäjän nimi
Mahdollinen oppilaitos tai yhteisö, jossa säveltäjä on opiskelijana, opettajana tai työntekijänä
Mahdolliset aikaisemmat lapsi- tai nuorisokuorosävellykset
Puhelinnumero
Vahvistus siitä, että pystyy osallistumaan maksuttomaan seminaariin ja workshopiin su 17.11.2019 Helsingin Konservatorion konserttisalissa.

Tarkemmat ohjeet, viitteelliset äänialarajat ja stemmajako-ohjeet löytyvät PDF-tiedostona tästä

Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n apuraha 2019

Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n hallitus julisti jäsenilleen haettavaksi 3000 euron sävellysapurahan. Hakemuksia tuli yhteensä viisi.

Apurahan saajaksi valittiin Markus Virtanen

Apurahan saaja sitoutuu säveltämään teoksen Turun tuomiokirkossa helmikuussa 2021 järjestettäville Katedraali soi -festivaaleille.

Sävellettävän teoksen kesto on 10-15 minuuttia ja se sävelletään joko a) laulusolistille ja 2-3 soolosoittimelle tai b) kamarikuorolle ja 2-3 soolosoittimelle. Valinnaiset soolosoittimet: fl, kl, ob, fag, cor, trp, trb, org, arp, p, v, vla, vc, kb. Teoksen tulee sisältää muilla taideilmaisukeinoilla luotuja elementtejä. Hankkeelle on saatu lisärahoitusta 1000 euroa, jolla muiden taideilmaisukeinojen kustannukset on tarkoitus korvata. Katedraali soi -festivaali vastaa kantaesityksen kustannuksista.

Lapsikuoroseminaari 16.-17.11.2019

Seminaari lapsi- ja nuorisokuorolle säveltämisestä

Yhdistyksemme järjestää yhdessä Nuorten Kuoroliiton kanssa seminaarin, jonka aiheena on lapsi- ja nuorisokuorolle säveltäminen. Seminaarilla sekä siihen kuuluvalla messulla ja konsertilla järjestäjät haluavat rohkaista nykymusiikin säveltäjiä ja sävellysopiskelijoita tutustumaan lapsikuoroinstrumenttiin, sen koskettavaan sointiin ja monitasoiseen ilmaisuvoimaan.

Sunnuntain seminaarissa järjestetään lyhyt workshop, jossa on mahdollista saada palautetta omista sävellyskatkelmista. Tätä tarkoitusta varten lapsikuorolle säveltämisestä kiinnostuneet sävellysopiskelijat ja säveltäjät voivat kirjoittaa kuusitahtisen tai enintään 30 s kestävän katkelman lapsikuorosävellystä yhdessä tutkittavaksi. Seminaarin lapsikuoroasiantuntijat valitsevat seminaarin työpajassa käsiteltäväksi neljä katkelmaa sekä lisäksi yhden katkelman varalle. Lisätietoa http://www.kirkkomusiikinsaveltajat.fi/call-for-score-fragments-helays-uutta-musiikkia-lapsi-ja-nuorisokuoroille/

Lauantaina 16.11. klo 16 Mikael Agricolan kirkossa kuullaan kantaesitys Olli Kortekankaan uudesta lapsikuoroteoksesta Luotujen virsi – Missa brevis lapsikuorolle, obligatosoittimille ja pianolle tai uruille teksti: trad., Pekka Kivekäs.

Sunnuntaina 17.11. klo 12-16 seminaaripäivä luentoineen ja nuottiesittelyinen Helsingin Konservatoriolla

Klo 12.00-13.40

 • Tervetulotoivotus
 • Puheenvuorot keskusteluineen
 • Mia Makaroff  / Millainen teksti lapsikuoroteokseen?-Mitä pitää ottaa huomioon teoksen aihetta, sisältöä ja teemoja valittaessa, kun esittäjinä on lapset ja nuoret?
  -Miten teksti tulee valita, jos haluaa teoksensa myös kansainvälisille markkinoille?
 • Ismo Savimäki / Ruohonjuuritason kuoro-ohjelmiston käyttäjän näkökulma: Mitä lapsikuoroissa lauletaan ja mitä sinne kaivataan?
 • Katherine Pukinskis / Hänen konsertissa kantaesitettävän teoksensa lähtökohdat ja Nuorten Kuoroliiton teokselle asettat toiveet ja tekniset suuntaviivat. (Kielenä englanti)

Klo 13.40-14.10
Tauko

Klo 14.10-15.30

 • Viimeinen puheenvuoro keskusteluineen
 • Viena Kangas ja Anna Nora / Lapsikuoron ilmaisun mahdollisuudet ja rajoitukset– Mihin lapsikuoron pystyy? Mikä on lapsikuorolle helppoa, idiomaattista, vaikeaa?
  – Millaisia erityistehoja juuri lapsikuoroinstrumentista löytyy?
  – Käytännön esimerkkejä ja katkelmia onnistuneista teoksista
 • Sävellysnäytteitä HUOM! Sinun on mahdollista lähettää työpajaan oma lapsikuorosävellyksesi katkelma: lisätietoa https://www.kirkkomusiikinsaveltajat.fi/call-for-score-fragments-helays-uutta-musiikkia-lapsi-ja-nuorisokuoroille/
 • Tilaisuuden päätös

Klo 15.30-16.00

 • Materiaaliesittely

Klo 16.00-17.00
Konsertti konservatorion Konserttisalissa. Seminaarin päättävässä konsertissa esitetään nykymusiikkia lapsi- ja nuorisokuoroille mm. Heta Aholta, Antti Auviselta, Alex Freemanilta, Anna Huuskoselta, Jyrki Linjamalta ja Lauri Supposelta. Konsertissa esiintyvät kuorot All4Voices, Galante ja Candomini.

https://www.facebook.com/events/2814207791994348/

Matti Heinisen urkuteoksen kantaesitys 8.7.2019 Kallion kirkossa

Olli Pyylampi kantaesittää Helsingin Urkukesän konserttisarjassa Kallion
kirkossa maanantaina 8.7. klo 19 Matti Heinisen uuden teoksen elevations.
Teoksen säveltämistä on tuettu yhdistyksemme viime vuonna myöntämällä
apurahalla.

Säveltäjä on laatinut musiikista seuraavan käsiohjelmakommentin:

elevations – musica sub communione

Urkuteoksen elevations – musica sub communione aihe on kohottaminen. Teos on tarkoitettu esitettäväksi joko ehtoollismusiikkina tai erikseen konserttikappaleena.

Ehtoollisyhteyden lisäksi teoksen nimi viittaa tapaan, jolla erilaiset teoksessa latentisti läsnä olevat energialinjat nousevat (kohoavat) esiin muodostaen eräänlaisia luonteeltaan kaltevia/diagonaalisia, reunattomia hahmoja. Toisinaan on mahdoton osoittaa tarkkaa hetkeä, jolla jokin tietty hahmo tai rakenne alkaa tai loppuu.

Yhtenä materiaalina (energialinjana) teoksessa on läsnä Pascha nostrum -sävelmä – tarkkaan ottaen Leoninuksen Alleluia Pascha nostrum, joka edustaa ns. Notre Damen koulukunnan organum-tyyliä. Idea käyttää sävelmää tuli minulle pääsiäisen 2019 aikaan, kun Pariisin historiallinen Notre Damen kirkko vaurioitui pahasti tulipalossa. Kirkon Cavaillé-Coll-urut ilmeisesti kuitenkin selvisivät palosta – kuin ihmeen kaupalla. Teoksen nimen voi ajatella viittaavan myös Notre Damen kirkon jälleenrakennukseen/uudelleenkohoamiseen.

Teos on sävelletty Olli Pyylammelle ja Kallion kirkon Cavaillé-Coll-tyylisille uruille, ja se on omistettu Anna ja Jyrki Linjamalle heidän 30-vuotishääpäivänään, 8.7.2019.

Kirkkomusiikin säveltäjät ry. ja Kirkkohallitus ovat tukeneet teoksen
säveltämistä.

Matti Heininen